Pod záštitou obce Brniště a ve spolupráci společností KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., ZOD Brniště a.s. a Pivovar Cvikov

Gábina a Katka
Jiří Krampol
Kouzelník Pavel Kožíšek
Dilated
Roman Ondráček & Rakeťáci
Precedens | DJ LuiJack

Účinkující

Michal David

& skupina Kvatro

Michal David & skupina Kvatro

Gábina a Katka

& skupina Kvatro


Jsme hudební duo Gábina a Katka. Společně zpíváme, tancujeme, hrajeme pohádky a skládáme písničky pro děti.

Jiří Krampol

& skupina Kvatro

Český herec a moderátor

Kouzelník Pavel Kožíšek

& skupina Kvatro

Český iluzionista a kouzelník.

Dilated

& skupina Kvatro

Česká rocková kapela

Roman Ondráček

& Rakeťáci

Roman Ondráček & Rakeťáci

Precedens

& skupina Kvatro

Precedens

DJ LuiJack

& skupina Kvatro

DJ LuiJack

Program

Začátek 14:00

14:00 – 14:50 – Gábina a Katka

15:00 – 15:45 – Pavel Kožíšěk – dětské vystoupení

15:45 – 16:10 – Tombola

16:10 – 17:10 – Rakeťáci

17:10 – 17:40 – Tombola

17:40 – 18:30 – Pavel Kožíšek + Jiří Krampol

18:30 – 19:15 – Dilated

19:40 – 20:40 – Precedens

21:30 – 23:00 – Michal David a skupina Kvatro

23:10 – 01:00 – DJ LuiJack

01:00 – KONEC AKCE

Vstupenky

Vstupenky v předprodeji:
490 Kč – Dospělí
990 Kč – Rodinné vstupné 2+2
190 Kč – Děti do 11 let

Vstupenky na místě:
690 Kč – Dospělí
1190 Kč – Rodinné vstupné 2+2
290 Kč – Děti do 11 let

Vstupenky v předprodeji můžete sehnat v sítí Ticketstream,
nebo na obecním
úřadě obce Brniště

Obecné info

MÍSTO

Festival „Brniště se baví“ bude probíhat v areálu Lesního zátiší Brniště. Mapu arálu naleznete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA

Pokladna bude otevřena v den konání od 12:30 hod.
Areál se pro veřejnost otevře v den konání tj. 3. září 2022 v 13:00 hod. Hudební program začíná ve 14:00 hod.

VSTUPNÉ

Předprodej – dle aktuální nabídky na tomto webu v sekci vstupenky

DOPRAVA + PARKING

Cestou od Luhova a od Jablonného v Podještědí sledujte značení s nápisem Brniště se baví. To vás bezpečně dovede k velkokapacitnímu parkovišti vedle areálu Lesního zátiší.

Areál v obci Brniště se nacházi zde 

https://www.google.com/maps/place/Lesn%C3%AD+are%C3%A1l+Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD/@50.7211146,14.7014312,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470940377d4dc645:0xac4014ff6f51cbf1!8m2!3d50.7203607!4d14.7010986!5m1!1e4?hl=cs-CZ

DĚTI

Návštěvu rodin s dětmi vítáme.

ZVÍŘATA

Pejsky i jiná domácí zvířátka stresuje spousta lidí na festivalu i nadměrný hluk. Nechte je tedy prosím doma, nikoliv v autě!
Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení, i vaši mazlíčci vám poděkují.

ZÁKAZY

Pro vaši bezpečnost je třeba vydat i pár nepopulárních zákazů.

  1. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, deštníky, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty.
  2. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje, a to ani ze zdravotních důvodů. Je povolena pouze malá plastová láhev do objemu 0,75l s nealkoholickým nápojem. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat.
  3. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.
FOTO VIDEO

Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty a telefony. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní službou, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda dané zařízení patří mezi „profesionální“, náleží výhradně bezpečnostní službě, případně pořadateli festivalu.
Natáčení na video, respektive na jakýkoliv jiný formát, je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.
Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem Brniště se baví, pořadatelem a jejich partnery.

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, a to i neautorizovaní prodejci vstupenek v okolí areálu festivalu, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor, kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Kontakt

Obec Brniště
čp. 102
471 29 Brniště

Pod záštitou obce Brniště a ve spolupráci společností KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., ZOD Brniště a.s. a Pivovar Cvikov.